അസറുദ്ദീൻ മുതൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ വരെ, സിനിമാ താരങ്ങളെ വിവാഹം ചെയ്‌ത 6 ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ

സിനിമാതാരങ്ങളെ വിവാഹം ചെയ്‌ത ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം

Google

അസ്ഹറുദ്ദീൻ- സംഗീത ബിജ്ലാനി

വിരാട് കോലി - അനുഷ്ക ശർമ

ഹർഭജൻ സിംഗ് - ഗീത ബസ്റ

Google

സഹീർ ഖാൻ - സാഗരിക ഘട്കെ

Google

യുവ്‌രാജ് സിങ് - ഹേസൽ കീച്ച്

Google

ഹാർദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ - നടാഷ സ്റ്റാൻകോവിച്ച്

ലോകം മുഴുവൻ തരംഗമായ ബിടിഎസ്

Follow Us on :-