സ്ഥിരമായി പാല്‍ കുടിക്കാമോ?

ശരീരത്തിനു ഗുണം ചെയ്യുന്ന പോഷകങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ പാനീയമാണ് പാല്‍. ദിവസവും പാല്‍ കുടിക്കുന്നവര്‍ നമുക്കിടയില്‍ ഉണ്ട്

Credit : Social Media

പാല്‍ ദൈനംദിന ഭക്ഷണക്രമത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതു കൊണ്ട് ശരീരത്തിനു ദോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ല

Credit : Social Media

പാലും പാല്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളും സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്ന ചിലരില്‍ ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്

Credit : Social Media

ചിലര്‍ക്ക് പാല്‍ വയറിന് പിടിക്കാത്ത പ്രശ്നമുണ്ടാകും

Credit : Social Media

പാല്‍ കുടിക്കുമ്പോള്‍ അത്തരം അസ്വസ്ഥതകള്‍ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്

Credit : Social Media

ഉന്മേഷക്കുറവ്, ക്ഷീണം, ഗ്യാസ്ട്രബിള്‍, മലബന്ധം പോലെ പല വിഷമതകളും ഇതുമൂലമുണ്ടാകാം

Credit : Social Media

പാല്‍ കുടിക്കുമ്പോള്‍ വയറിന് എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഏതാനും ദിവസം അത് ഒഴിവാക്കുന്നത് ഉചിതമാണ്

Credit : Social Media

പാല്‍ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുമ്പോള്‍ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തോന്നുന്നില്ലെങ്കില്‍ പാല്‍ തന്നെയാണ് വില്ലന്‍ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം

Credit : Social Media

പാലില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലാക്ടോസ് ചിലരില്‍ അലര്‍ജിക്ക് കാരണമാകുന്നു

Credit : Social Media

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡയപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കു

Follow Us on :-