കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡയപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കു

കുഞ്ഞിനെ ഡയപ്പർ ധരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്

Pixabay/ webdunia

ഗുണനിലവാരമുള്ള ബ്രാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുക

Pixabay/ webdunia

അലർജി തോന്നിയാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഡയപ്പറുകൾ ഒഴിവാക്കാം

Pixabay/ webdunia

ഡയപ്പർ ധരിച്ചാലും വായുസഞ്ചാരം വേണം, ഇത് ഉറപ്പാക്കുക

ഡയപ്പർ ധരിക്കും മുൻപ് നനവില്ലെന്ന് ദേഹത്ത് നനവില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക

Pixabay/ webdunia

ഡയപ്പർ അഞ്ചുമണിക്കൂറിനകം മാറ്റണം

ഡയപ്പർ റാഷസിന് ഡയപ്പർ റാഷ് ക്രീം ഉപയോഗിക്കാം

Pixabay/ webdunia

ടോയ്‌ലറ്റ് സീറ്റില്‍ ഇരിക്കും മുന്‍പ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കൂ

Follow Us on :-