ഉറങ്ങേണ്ടത് ഈ വശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞുകിടന്ന്

ഉറങ്ങുമ്പോള്‍ ഏതുവശത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞുകിടക്കണമെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

Social Media

ഇടതുവശത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞുകിടന്നുറങ്ങുന്നതാണ് കൂടുതല്‍ ഉത്തമം

ദഹനത്തിനും ഹൃദയത്തില്‍ നിന്നുള്ള രക്തചംക്രമണത്തിനും ഇടതുവശത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞുകിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം

Social Media

ഇടതുവശം ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ലസികാഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം സുഗമമാക്കും

Social Media

ശരീരത്തിന്റെ ഇടതുവശത്താണ് ലസികാഗ്രന്ഥി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്

Social Media

ലസികാ വാഹിനികള്‍ എന്നാല്‍ പ്രോട്ടീന്‍, ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നിവയടക്കം ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ്

Social Media

ഇടതുവശം ചേര്‍ന്നുകിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് ഹൃദയത്തില്‍ നിന്നുള്ള രക്ത പമ്പിംഗ് എളുപ്പത്തിലാക്കുന്നു

Social Media

ശോധന എളുപ്പമാക്കാനും ഇടതുവശം ചേര്‍ന്നു കിടന്നുറങ്ങുന്നത് സഹായിക്കും

രക്ത ശുദ്ധീകരണത്തിനും നല്ല രീതിയിലുള്ള ദഹനപ്രക്രിയയ്ക്കും ഇടതുവശം ചേര്‍ന്നുകിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് സഹായിക്കും

Social Media

ഡയറ്റീഷ്യനായി മാസം ചെലവാക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ

Follow Us on :-