ഫിഫ 2022

ഭാവിയിലെ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ ഇവർ

Instagram

വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ - 22 (ബ്രസീൽ)

ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാം -19 (ഇംഗ്ലണ്ട്)

ആൻസു ഫാറ്റി - 20 (സ്പെയിൻ)

ജമാൽ മുസൈല - 19 (ജർമനി)

Instagram

റയാൻ ഗ്രാവെൻബെർച്ച് - 20 (ഹോളണ്ട്)

പെഡ്രി ഗോൺസാൽവസ് -19 (സ്പെയിൻ)

Instagram

നൂനോ മെൻഡസ് - 20 (പോർച്ചുഗൽ)

Instagram

ഓണത്തിന് തുടര്‍ച്ചയായി ബാങ്ക് അവധി !

Follow Us on :-