ഓർമ്മയും, ബുദ്ധിയും വർധിപ്പിക്കാം; വഴി ഇതാണ് !

ബുധന്‍, 8 മെയ് 2019 (20:22 IST)
ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധികൂർമതയും വർധിപ്പിക്കാൻ ജ്യോതിഷത്തിൽ വഴികൾ ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ സകല കാര്യങ്ങളേയും സ്പർശിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് ജ്യോതിഷം. നവഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നായ ബുധദേവനാണ് ഓർമ്മ ശക്തിയുടേയും ബുദ്ധി ശക്തിയുടെയും ദേവൻ. ബുധദേവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവ കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കും.
 
ജാതകപ്രകാരം ബുധൻ ദുർബലനാണെങ്കിൽ വിദ്യയിൽ മുടക്കമോ തടസമോ നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബുധന് വക്രദൃഷ്ടിയുള്ളവർ കൌശലക്കാരും കുബുദ്ധി കാണിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും. ബുധനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ വീദ്യാസമ്പത്തും ബുദ്ധികൂർമ്മതയും കൈവരിക്കാനാകും.
 
ബുധദേവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പച്ചനിറത്തിലുള്ള രത്നമായ മരതകം ധരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് ധരിക്കുന്നതിലൂടെ ബുദ്ധി ശക്തിയും ഓർമ ശക്തിയും വർധിപ്പിക്കാനാകും. എന്നാൽ മേടം, കർക്കിടകം, വൃശ്ചികം എന്നീ ലഗ്നക്കാർ മരതകം ധരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രത്യേഗം ശ്രദ്ധിക്കണം.

വെബ്ദുനിയ വായിക്കുക

അടുത്ത ലേഖനം വീട്ടിൽ സന്തോഷം നിറക്കാൻ ഇക്കാര്യത്തിനാകും !