പ്രവചനം

ആഴ്‌ചയില്‍ 4 ദിവസം മാത്രം ജോലി: ഫിന്‍‌ലാന്‍‌ഡിലെ ജോലിസമയ പരിഷ്‌കരണം ഉത്‌പാദനക്ഷമത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന അഭിപ്രായമുണ്ടോ?

ബിസിനസ്സ്

ബുധന്‍, 19 ഫെബ്രുവരി 2020 (16:00 IST) Closing