ഓഫീസിലെ ടെൻഷൻ അകറ്റാൻ ഇതാ ഒരു വഴി !

ചൊവ്വ, 10 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2019 (16:46 IST)
തൊഴിലിടങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നവരായിരിക്കും നമ്മളിൽ പലരും. ജോലിഭാരമോ സഹ പ്രവർത്തകരുടെ മോഷമായ പെരുമ്മാറ്റമോ എല്ലാമാവും ഇതിനു കാരണം. ഇവ പരിഹരിക്കുന്നതിനു ജ്യോതിഷത്തിൽ ചില മാർഗങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്.
 
ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ ഭജിക്കുന്നതിലൂടെ ജോലിസ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാം ജോലി തടസങ്ങൾ നീക്കുന്നതിനു ഇത് നല്ലതാണ്.
 
ഓം ശ്രീ വജ്രദേഹായ രാമഭക്തായ വായുപുത്രായ നമോസ്തുതേ.
 
എന്ന മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ ജോലിയിൽ തടസങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നീക്കി സതോഷവും സംതൃപ്ത്യും കൈവരിക്കാനാവും

വെബ്ദുനിയ വായിക്കുക

അടുത്ത ലേഖനം പേരിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റം എങ്ങനെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും, അറിയൂ !