‘ഓം’ എന്നാൽ എല്ലാം എന്നർത്ഥം!

ചൊവ്വ, 13 നവം‌ബര്‍ 2018 (14:18 IST)
ആദിയില്‍ ഉണ്ടായ ശബ്ദം ഓംകാരമാണെന്ന്‌ ഹൈന്ദവര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓം എന്നാൽ എല്ലാം എന്നർത്ഥം. ലോകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സകലജീവജാലകങ്ങളേയും കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഓം. ജീവിതത്തിന്‍റെ സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും സംഹാരവും അടങ്ങിയ ശബ്ദമായാണ്‌ ‘ഓം’ കരുതപ്പെടുന്നത്‌. 
 
മിക്ക ഉപനിഷത്തുക്കളിലും ഓം കാരത്തിന്‍റെ പൊരുള്‍ ഓരോ തരത്തില്‍ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. മുണ്ഡകോപനിഷത്തിലെ വിവരണങ്ങള്‍ ഓം കാരത്തിന്‍റെ മഹത്വത്തെയാണ്‌ വെളിവാക്കുന്നത്‌. 
 
പാലില്‍ നിന്ന്‌ വെണ്ണ കടഞ്ഞെടുക്കുന്നതു പോലെ വേദങ്ങളില്‍ നിന്നും കടഞ്ഞെടുത്ത സാരാംശമായി ഓം കാരം നിലനില്‍ക്കുന്നു.
 
ഓംകാരത്തിന്‍റെ മഹത്വത്തെ വിവരിക്കാത്ത ആദിമ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്ല. വേദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും എല്ലാം ‘ഓം’ എന്ന ശബ്ദത്തിന്‍റെ നാനാര്‍ത്ഥങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നു. വേദങ്ങളുടെ സാരാംശമത്രയും അടങ്ങിയ ഒറ്റ ശബ്ദമായി ഓംകാരം വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്‌. 
 
‘അ’കാരം ഈശ്വരനേയും ‘ഉ’കാരം ജീവാത്മാവിനെയും ‘മ’കാരം ജീവികള്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി ഈശ്വര സേവ ചെയ്യുന്നവനേയും ആണ്‌ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്‌ വിവക്ഷ. ഈ മൂന്നക്ഷരങ്ങളും യഥാക്രമം സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരങ്ങളെ ആണ്‌ കാണിക്കുന്നതെന്നാണ്‌ മറ്റൊരു വിവക്ഷ. 

വെബ്ദുനിയ വായിക്കുക

അടുത്ത ലേഖനം ശനിദേവൻ കോപിച്ചാൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ?