വീട്ടിൽ ക്ലോക്കുകൾ എവിടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ? ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം !

ചൊവ്വ, 31 മാര്‍ച്ച് 2020 (14:24 IST)
വീട്ടിനുള്ളിലെ ക്രമീകരണങ്ങളെ കുറിച്ചും വീട്ടില്‍ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന സാധനങ്ങളെ കുറിച്ചും അല്ലാത്തവയെ കുറിച്ചുമെല്ലാം വാസ്തു ശാസ്ത്രം കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. അക്കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നുണ്ട്. വലിയ വീട്ടുപകരണങ്ങള്‍ മുറിയുടെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലായിരിക്കണം. എന്നാല്‍, ഭാരം കുറഞ്ഞ ചെറിയ വീട്ടുപകരണങ്ങള്‍ ഏതു സ്ഥലത്തു വേണമെങ്കിലും വയ്ക്കാവുന്നതാണ്.
 
ഓം, സ്വസ്തിക, രംഗോലി തുടങ്ങിയ ചിഹ്നങ്ങള്‍ പ്രവേശന കവാടത്തിലായിരിക്കണം വെക്കേണ്ടത്. ഇത് ദുഷ്ട ശക്തികളുടെ പ്രവേശനത്തെ തടയുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. പൂര്‍വികരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ മിക്ക വീടുകളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താ‍ണ് വയ്ക്കേണ്ടത്. ക്ലോക്ക് തൂക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക ദിശയെ കുറിച്ച് വാസ്തുശാസ്ത്രത്തില്‍ നിഷ്കര്‍ഷിക്കുന്നുണ്ട്. സമയം അറിയിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങങ്ങൾ വടക്കുകിഴക്ക് അല്ലെങ്കില്‍ കിഴക്ക് ഭിത്തിയിലായിരിക്കണം തൂക്കേണ്ടത്. 
 
പന്നി, പാമ്പ്, കാക്ക, മൂങ്ങ, കഴുകന്‍, പരുന്ത്, പ്രാവ് എന്നിവയുടെ ചിത്രങ്ങളും രൂപങ്ങളും വീടിനുള്ളില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. ചെന്നായ, കടുവ, സിംഹം, കുറുനരി തുടങ്ങിയ വന്യ മൃഗങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങലും രൂപങ്ങളും ഒഴിവാക്കണം. പുരാണങ്ങളിലെ പോലും യുദ്ധ രംഗങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ വീട്ടില്‍ സൂക്ഷിക്കാൻ അനുയോജ്യമല്ല.

വെബ്ദുനിയ വായിക്കുക

അടുത്ത ലേഖനം ഈ ദിവസം ജനിച്ചവർ ഏത് കാര്യത്തെയും നയപരമായി മാത്രമേ നേരിടൂ, അറിയൂ !