പുതിയ വീട് പണിയുന്നവർ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇക്കാര്യങ്ങൾ !

വെള്ളി, 19 ഏപ്രില്‍ 2019 (20:01 IST)
പഴയ വീടുകൾ പൊളിച്ച് പുതിയ പുതിയത് പണിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുള്ള ഒരു സംശയമാണ് പഴയ വീടിന്റെ ഉരുപ്പടികൾ പുതിയതിന് ഉപയോഗിക്കാമോ എന്നത്. പഴയ വീടിന്റെ മര ഉരുപ്പടികൾ ഉൾപ്പടെ വിൽപ്പനക്ക് വക്കുന്ന പതിവും ഉണ്ട്. പഴയ ഉരുപ്പടികൾ പുതിഒയ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്.
 
ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലാ എന്ന് തന്നെയാണ് വസ്തു പറയുന്നത്. എന്നാൽ പഴയ ഉരുപ്പാടികൾ പുതിയതിനേക്കാൾ അധികമാകാൻ പാടില്ല. പുതിയ കല്ലും മണ്ണൂം മരവുമെല്ലാം പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പഴയതും കൂടി ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് വാസ്തു വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇവ ഇടകലർത്തി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
 
പണിയുമ്പോൾ പഴയ മര ഉരുപ്പടികൾ പുതിയതുമായി ചേർത്ത് പണിയരുത്. പഴയത് പഴയതിനോടും പുതിയത് പുതിയതിനോടും ചേർത്ത് വേണം പണിയാൻ. മരം ഭൂമിയിൽ നിന്നതു പോലെ തന്നെ വേണം വീടുകളിലും സ്ഥാപിക്കാൻ മരത്തിന്റെ പാടുകളിൽ നിന്നും ഇത് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കും. തലകുത്തി മരം നാട്ടിയാൽ വളരെ വേഗം വീടിന് ബലക്ഷയം ഉണ്ടാകും. 

വെബ്ദുനിയ വായിക്കുക

അടുത്ത ലേഖനം പണം നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നില്ല, വരുന്നത് നില്‍ക്കുന്നുമില്ല - ഇതാണോ പ്രശ്നം? പരിഹാരമുണ്ട്!