വാരഫലം


മേടം
ഗൃഹനിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കും. ക്രയവിക്രയങ്ങളിലൂടെ ധനലാഭം. ലോണ്‍, ചിട്ടി എന്നിവയിലൂടെ ധനലബ്‌ധി. സാഹിത്യരംഗത്ത്‌ അപമാനം. ദാമ്പത്യജീവിതത്തില്‍ കലഹം. ആരോഗ്യം.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ഇടവം
ഉദ്യോഗ സംബന്‌ധമായി അംഗീകാരം ലഭിക്കും രോഗങ്ങള്‍ കുറയും. പ്രേമബന്‌ധം ദൃഢമാകും. സന്താനങ്ങളിലൂടെ സന്തോഷമുണ്ടാകും. വിവാഹാലോചനയില്‍ പുരോഗതി. വിദേശയാത്രയിലെ.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

മിഥുനം
ലോണ്‍, ചിട്ടി എന്നിവയിലൂടെ ധനലബ്‌ധി. കടബാദ്ധ്യതകള്‍ നിമിത്തം കലഹം. പ്രേമബന്‌ധം ശിഥിലമാകും. കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ കലഹം. സഹോദരങ്ങളില്‍നിന്ന്‌ ധനസഹായം...... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

കര്‍ക്കടകം
സാഹിത്യരംഗത്ത്‌ പ്രശസ്തി. തൊഴില്‍ ലഭിക്കാം.. വിദ്യാപുരോഗതിയുണ്ടാകും. കേസുകളില്‍ വിജയസാദ്ധ്യത. വിദേശയാത്രാ തടസ്സംമാറും. മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്ന്‌ ധനസഹായം.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ചിങ്ങം
ഉദ്യോഗരംഗത്ത്‌ അംഗീകാരം വര്‍ദ്ധിക്കും. സഹോദരങ്ങളുമായി കലഹിക്കും. മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്ന്‌ സാമ്പത്തികസഹായം ലഭിക്കും. കടം കൊടുത്ത പണം തിരികെ കിട്ടും. അനാരോഗ്യം,.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

കന്നി
അവിചാരിതമായ ധന ലബ്ധിക്ക്‌ സാധ്യത. പിതാവിന്‍റെ രോഗശാന്തിയുണ്ടാകും. മംഗള കര്‍മ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ അംഗീകാരത്തിന്‌ പാത്രമാവും. പൊതു രംഗത്ത്‌ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

തുലാം
രോഗം വര്‍ദ്ധിക്കും. അപ്രതീക്ഷിതമായി ധനനഷ്‌ടം. ദീര്‍ഘകാലമായുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിക്കും. ഭൂമിസംബന്‌ധമായി വിവാദം സംഭവിക്കാം. പ്രേമബന്‌ധത്തില്‍ കലഹം ഉണ്ടാകും..... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

വൃശ്ചികം
പണം സംബന്ധിച്ച്‌ ഏര്‍പ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ജാഗ്രതയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. ആരോഗ്യ നില മെച്ചപ്പെടും. കലാരംഗത്തുള്ളവര്‍ക്ക്‌ മെച്ചപ്പെട്ട സമയം. അയല്‍ക്കാര്‍.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ധനു
കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി കലഹിക്കാന്‍ ഇടവരും. സഹോദരങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ നിലയില്‍ മെച്ചമുണ്ടാകും. വിവാഹം തുടങ്ങിയ മംഗള കര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും..... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

മകരം
സാഹിത്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക്‌ അര്‍ഹമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. വിവാഹം തീരുമാനിക്കും. പ്രേമബന്‌ധങ്ങള്‍ ദൃഢമാകും. ആത്‌മീയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ അംഗീകാരം. വൈദ്യശാസ്‌ത്രരംഗത്ത്‌.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

കുംഭം
സഹോദരങ്ങളില്‍നിന്ന്‌ ധനസഹായം. വിദേശയാത്രയിലെ തടസ്സംമാറും. രോഗശാന്തി. അനാവശ്യ വിവാദങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ഗുരുജനങ്ങളുടെ പ്രീതി ലഭിക്കും. വിശിഷ്‌ട സമ്മാനങ്ങള്‍.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

മീനം
പ്രേമബന്‌ധം ശക്തമാകും. മനോദുഃഖങ്ങള്‍ മാറും. ദാമ്പത്യജീവിതം ഭദ്രം. രോഗശാന്തി. പൂര്‍വ്വികഭൂമി ലഭിക്കും. സഹോദരങ്ങളില്‍നിന്ന്‌ സഹായം. അപവാദങ്ങള്‍ മാറും. സാമ്പത്തികമായി.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക